Proje Yarışması’nın Amacı.

Bu Yarışma ile, İMEAK DTO’nun “Denizci Millet Denizci Ülke” vizyonu çerçevesinde; Türk denizcilik sektörünün yenilikçi milli fikirler, projeler, sistemler ve teknoloji ile bir araya getirilmesi ve denizciliğimizin daha ileri noktalara çıkarılarak dünya ticaretinde daha yüksek seviyelere erişmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda uluslararası alanda sistemleri, uygulamaları ve milli imkân kabiliyetleri ile saygın bir noktaya gelinmesi, denizcilik alanındaki özgün ve yaratıcı fikir ve projelerin yatırımcıyla buluşturulması ve sektörümüzde kullanılabilir hale getirilmesi için yeni projelerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje Yarışması’nın Hedefi.

Bu Yarışma ile hedeflenen, Türk denizcilik sektörünün serbest ve iyi bir rekabet ortamında gelişmesi, uluslararası rekabet gücünün artması ve ülke kalkınmasına katkıda bulunulması misyonu çerçevesinde, yenilikçi fikir ve projelerin sektörle buluşturulmasıdır.