“DENİZCİ MİLLET, DENİZCİ ÜLKE FİKİR YARIŞMASI”

Milletimizin aklı, üstün yetenekleri ve denizcilik sektörümüzün paydaşlarının tecrübe ve yaratıcılıkları ile ortaya koyabilecekleri fikirlerin Türk Denizciliğine yeni ufuklar açacağına inanıyoruz.

Bu yarışmanın amacı; ülkemizin her bireyinin denizcilik alanındaki özgün ve yaratıcı fikirlerinin yatırımcıyla buluşturulmasını ve sektörümüzde kullanılabilir hale getirilmesi için yeni projeler ortaya çıkarılmasını sağlamaktır.

“Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir Yarışması”; deniz ulaştırması, deniz ticareti, gemi ve yat inşa, deniz turizmi, deniz kaynakları, limanlar, lojistik, denizcilik eğitimi ve istihdam alanlarında yeni ve uygulanabilir fikirleri ve projeleri kapsamaktadır.

Bu bağlamda, oluşturulan jüri tarafından yapılan değerlendirme neticesinde yarışmada ilk üç dereceye giren değerli katılımcılardan birinciye 50.000 TL, ikinciye 30.000 TL ve üçüncüye 15.000 TL ödül verilecektir.

Yarışmaya ilişkin başvurular, 2 Ocak 2020 - 27 Mart 2020 tarihleri arasında www.imeakdtofikiryarismasi.com web sitesi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.    

Bilgi birikimlerinizi fikre dönüştürüp bizimle paylaşmanızın bizim için büyük önem taşımakta olduğunu belirtir, denizcilik sektörünün geleceğine yapacağınız ilham verici katkılar için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımla,
Tamer KIRAN
İMEAK Deniz Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı